Velkommen til LUNDERSKOV CAMPING A/S

Lunderskov Camping A/S
Tværvej 9
6640 Lunderskov

Tlf. 75 58 54 00

CVR.nr.: 4392 2394


Mobile Pay:    780216

Sydjysk Sparekasse (tidl. FRØS):
Reg.nr.: 7685
Kontonummer: 0003820904

Swift: FROSDK21
IBAN: DK2197350003820904Åbningstider:

01.01 til 01.09:
Hverdage kl. 9-17.
Lørdage kl. 10-16.
Søndage kl. 10-16

01.09 til 01-01:
Hverdage kl. 9-17.
Lørdage lukket.
Søndage kl. 10-16.

 

Se vores Facebook-side her, og husk at "synes godt om"
og "følg": 

CAMPING OUTDOOR DANMARK


Vi er medlem af Camping Outdoor Danmark, som bl.a. er dannet af den tidligere forening "Camping Branchen".

Camping Branchen blev dannet i 1978.
Der stilles skarpe krav til de forhandlere, som ønsker at være medlem af brancheforeningen. 

Der er oprettet et ankenævn til at behandle klager fra forbrugerne, og processen er enkel: Retter et medlem af foreningen sig ikke efter nævnets afgørelse, er der kort proces med medlemskabet. Er en kunde utilfreds med en forhandlers behandling af en klage, kan man gå videre og klage til Campingbranchens Reklamationsnævn. 

Reklamationsnævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende mangler ved autocampere, campingvogne, teltvogne og fortelte, som er købt af medlemmer af Camping Outdoor Danmark. Se medlemsliste HER

Link til Camping Outdoor Danmarks hjemmeside:

https://www.campingoutdoordanmark.dk/

Oplysning om klagemuligheder.
Bliver vi uenige om en handel, mangelafhjælpning eller andet, kan du klage til:
1. Camping Branchens Reklamationsnævn, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Ring på 36 14 04 57 og få tilsendt en klageformular eller
2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk eller
3. EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – ec.europa.eu. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@lunderskovcamping.dk


Grøn smiley.

Vi har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.
Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden på sit arbejdsmiljø.

arbejdstilsynet.dk