Velkommen til LUNDERSKOV CAMPING A/S

Lunderskov Camping A/S
Tværvej 9
6640 Lunderskov

Tlf. 75 58 54 00

CVR.nr.: 63441813


Mobile Pay:    10997

Frøs Herreds Sparekasse
Reg.nr.: 7685
Kontonummer: 0003820904

Swift: FROSDK21
IBAN: DK2197350003820904Åbningstider:

01.01 til 01.09:
Hverdage kl. 9-17.
Lørdage kl. 10-16.
Søndage kl. 10-16

01.09 til 01-01:
Hverdage kl. 9-17.
Lørdage kl. 10-12.
Søndage kl. 13-16.

Her kan du se Lunderskov Camping lidt fra oven på vores facebookside.
www.facebook.com

Se vores Facebook-side her, og husk at "synes godt om"
og "følg":www.facebook.com

CAMPING OUTDOOR DANMARK


Vi er medlem af Camping Outdoor Danmark, som tidligere hed
Camping Branchen.

Camping Branchen blev dannet i 1978.
Der stilles skarpe krav til de forhandlere, som ønsker at være medlem af brancheforeningen. 

Der er oprettet et ankenævn til at behandle klager fra forbrugerne, og processen er enkel: Retter et medlem af foreningen sig ikke efter nævnets afgørelse, er der kort proces med medlemskabet. Er en kunde utilfreds med en forhandlers behandling af en klage, kan man gå videre og klage til Campingbranchens Reklamationsnævn. 

Camping Branchen har ligeledes etableret en garantifond, som skal hjælpe forbrugeren, hvis en forhandler er kommet i økonomisk uføre. 

I samarbejde med seriøse campingrelaterede organisationer, har Camping Branchen været stærkt medvirkende til den rivende udvikling, danskernes foretrukne ferieform har undergået.

For organisationens medlemmer har Camping Branchen etableret en omfattende kursusvirksomhed indenfor brancherelateret service. 
Således kan medlemmerne på betryggende vis servicere deres kunder og yde den bedste kvalitet især på de tekniske områder, som bliver stadig mere omfattende med udviklingen af nye produkter.

Link til Campingbranchens hjemmeside:
www.campingbranchen.dk

Oplysning om klagemuligheder.
Bliver vi uenige om en handel, mangelafhjælpning eller andet, kan du klage til:
1. Camping Branchens Reklamationsnævn, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Ring på 36 14 04 57 og få tilsendt en klageformular eller
2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk eller
3. EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – ec.europa.eu. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@lunderskovcamping.dk
Læs om fordelene for dig her: 
www.campingbranchen.dk

Grøn smiley.

Vi har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.
Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden på sit arbejdsmiljø.

arbejdstilsynet.dk